Agrarisch
Loonwerk

Hulp nodig bij uw project?

We denken graag met u mee

Loonbedrijf Stuut ontzorgt u graag bij uw agrarische werkzaamheden. Wij zijn gespecialiseerd in onder andere: bemesting, gras oogst, gewasbescherming, grondbewerking en maïs oogst. Naast de agrarische werkzaamheden voorzien wij u ook graag van een goed advies. Voor vragen kunt u dan ook altijd bij ons terecht. Om het agrarische werk onder allerlei weersomstandigheden uit te kunnen voeren, hebben wij de beschikking over amfibisch rijwerk/ rupsvoertuigen. Zo kunnen wij ook onder lastige omstandigheden uw oogst in veiligheid brengen.

  • Gewasbescherming
  • Mestverwerking
  • Gras voederwinning
  • Maïs voederwinning
  • Graslandverbetering
  • Sloot & Bermonderhoud

Gewasbescherming

Heeft u hulp nodig bij gewasbescherming of het doodspuiten van grasland? Wij beschikken over een zelfrijdende Agrifac spuitmachine met een werkbreedte van 24 meter. De spuitmachine is uitgevoerd met GPS en is uitgerust met sectieafsluiting. Doormiddel van dit systeem kunnen we spuitmiddel besparen, wat beter is voor het milieu. Ook brengen we de gespoten oppervlakte exact in kaart. Doordat alle vier wielen gestuurd zijn, is de machine zeer wendbaar.

Mestverwerking

Voor alles rondom mestverwerking staan wij voor u klaar. Wij kunnen uw bouwland en graszode bemesten. Daarvoor gebruiken wij onder andere een sleepslangsysteem met de mogelijkheid tot een afstand van 2.500 meter met behulp van een tussenpomp, waardoor capaciteit gegarandeerd blijft. Wij kunnen taakkaart gestuurd strooien/bemesten en maken gebruik van een GPS systeem, NIRSS-sensoren en een sectieafsluiting. Verder voeren wij een inhoudsstoffenmeting uit en kunnen wij de mest overpompen, opslaan in een mestcontainer en vervoeren. Tevens kunnen wij mest transport uitvoeren met bemonstering en weging.

Onze Vicon RO-EDW GEOspread kunstmeststrooier kan met een RTK-GPS aangestuurde trekker onder alle omstandigheden exact de hoeveelheid kunstmest strooien waar uw gewas om vraagt. Het strooien met deze hoge precisie biedt u meerdere voordelen. Kunstmest strooien kunnen wij doen door het verspreiden van verschillende vaste meststoffen zoals: vaste mest strooien, kalk strooien of compost strooien.

Gras voederwinning

Voor alles rondom graslandverbetering, grassen in- en doorzaaien, maaien, harken, oprapen, hakselen en inkuilen kunt u bij ons terecht. Wij maaien met kneuzers en kunnen ook direct op zwad afleggen. Tijdens het hakselen en/of oprapen is granulaat of vloeibaar toevoegmiddel mogelijk. Het inkuilen doen wij altijd met shovels. Wij hebben een ronde balen perswikkelcombinatie. Daarnaast kunnen wij gras in grootpak persen en wikkelen, maar ook kleine hooipakjes persen. Naast al deze werkzaamheden ontzorgen wij u ook graag met het transport. Dat doen wij GMP gecertificeerd. Zelf handelen wij ook in kuil, mais en pakken.

Maïs voederwinning

In het voorjaar kunt u ons inschakelen voor: bemesten, ploegen, egaliseren, zaaibedbereiden en het maïs zaaien. Het zaaien van de mais doen wij met twee Väderstad zaaimachines. Het is mogelijk om groenbemester te zaaien met behulp van een schoffelwerktuig. Gewasbeschermingsmiddelen dienen wij toe met behulp van onze zelfrijdende spuitmachine. De spuitmachine is uitgevoerd met GPS besturing en sectieafsluiting. Zo worden de middelen op de juiste plaatsen toegediend en maximaal benut en bespaard.

Het is mogelijk om de mais variabel te zaaien. Deze optie wordt uitgevoerd door biomassa-activiteiten-kaarten van de afgelopen tien jaren. Voor een optimaal resultaat worden de bodem, de waterhuishouding en het zaaigoed aan de formule toegevoerd. De uitkomst is een variabele gift in vijf zones, die wordt verdeelt over het perceel. Op de plekken waar veel biomassa activiteit is, worden de pitjes dichter op elkaar gezet als op plekken waar minder activiteit is. Zo vinden we de balans in het perceel, waardoor de opbrengst egaler is. Hierdoor wordt er een beter zetmeel-gehalte van het perceel geoogst.

Graslandverbetering

Als agrariër wilt u uw grasland natuurlijk in een optimale conditie zien. Dat begrijpen wij en daarom willen en kunnen wij u hierbij volledig begeleiden en ontzorgen. Wij zorgen voor een optimale pH-waarde en kunnen eventuele verdichte lagen woelen. Zodat de grasmat haar voeding en de bodem volledig kan benutten om uit te groeien tot een sterk maar vruchtbaar gewas.

Dit doen we doormiddel van bekalking, slepen, eggen, rollen, woelen, bemesten, doorzaaien of scheuren, draineren, kilveren, bereiden, zaaien.