Grondverzet
& Infra

Hulp nodig bij uw project?

We denken graag met u mee

Ons uitgebreide machinepark is opgewassen tegen allerlei verschillende grondverzet en infra klussen in de grond-, weg- en waterbouw. Zo kunnen wij u ondersteunen bij het bouwrijp maken van uw kavel voor een nieuwbouwwoning of -plan. Het uitgraven van de bouwput, aanleg van HWA en riolering en funderingsstroken graven is voor ons geen onbekend terrein. Verder kunnen wij u ook ondersteunen met grondverbetering, het leveren van bouwstoffen en afvoer van afvalstoffen. Ook verzorgen wij graag uw riolering, afwatering en het een goede onderbaan voor uw toekomstig straatwerk, asfalt of beton.

Deze machines kunnen worden voorzien van allerlei voorzetstukken zoals: brede en smalle bakken, palletlepels, sorteergrijpers en stenenklemmen. Standaard hebben wij de mobiele kranen met draai-kantelstuk uitgevoerd. Om veilig te kunnen en mogen werken zijn onze mobiele kranen VCA gekeurd. Het is ons streven om u in alle mogelijke situaties van dienst te zijn. Met deze machines en onze deskundige machinisten kunnen wij een hoge capaciteit halen. Daarnaast beschikken over grondwerkers met verstand van grond en infra en beschikken altijd over een complete uitrusting.

  • Levering grondstoffen
  • Baggerwerkzaamheden
  • Ontgraven bouwputten
  • Afzetten grond
  • Bulkwerkzaamheden
  • Tuinaanleg
  • Geluidswal
  • Grond vergunningstrajecten
  • Grondbank

Levering bouwstoffen

Wij kunnen u, mede door onze eigen recycling, diverse grondstoffen aanbieden. Wat heeft u nodig? Wij hebben diverse bouwstoffen voorradig zoals menggranulaat, verschillende soorten zand, groencompost en grondproducten.

Alle grondstoffen worden voor het afleveren gewogen, zodat u altijd de garantie heeft van een juiste aflevering. Hoe wilt u de grondstoffen geleverd krijgen? Het is mogelijk om ze te leveren in een Big Bag of los gestort. Neem gerust eens contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij geven graag passend advies!

Baggerwerkzaamheden

Baggeren is het verwijderen van modder, zand of slib op de waterbodem. Zo voorkomen we zuurstoftekort in het water en krijgen we de sloot weer op de gewenste diepte en breedte. Daarmee garanderen we de doorstroming en afvoer van water en is nodig om wateroverlast te beperken. Mogelijk vanaf de waterkant en het wateroppervlak uit te baggeren.

Bouwputten ontgraven

Ontgraven van woningen, schuren en of bedrijfsgebouwen. Van een kleine uitbouw tot en met een grote bedrijfsloods.

Grond afzetten

Wij kunnen u volledig ontzorgen bij het afstemmen, verplaatsen en storten van grondstromen. Daarbij gaan we snel en deskundig te werk. Heeft u plannen? Neem dan vroegtijdig contact met ons op om vertraging zoveel mogelijk te voorkomen. Wij adviseren en ontzorgen u graag met onze uitstekende dienstverlening.

Tuinaanleg

Tuinaanleg van begin tot eind. Ontwerp, afwatering, verhardingen, grondverrijking, tuinaanleg, straatwerk, verlichtingsplan.

Vergunningstraject

Wij kunnen u helpen met het traject in de aanvraag van een omgevingsvergunningen, watervergunning en de toepassing van verschillende bouwstoffen.