Slootschonen &
Bermonderhoud

Voor het opschonen van sloten werken wij met een arm aan de trekker, met mobiele kranen, midi rupskranen en grote rupskranen. Ook kunnen wij u van dienst zijn met het bodemonderhoud van de sloot. Daarvoor hebben wij een maaiboot met afvoer van het maaisel en slootafval. Daarnaast kunnen wij ook walkant klepelen en frezen.